Koruma


  • Aperta, kaynakların uzun vadede yönetileceği süreyi ve koruma uygulamaları hakkında dokümantasyonu tanımlayan bir dokümantasyon sağlar.

  • Aperta, yaygın olarak kabul edilen koruma uygulamalarını benimseyen, korumaya yönelik belgelendirmeye dayalı bir yaklaşıma sahiptir.

  • Aperta’da depolamayı yapan ve Aperta arasındaki anlaşma, koruma sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli tüm eylemleri sağlar. (Örn. Kopyalama hakları, dönüştürme ve saklama hakları.)