Aperta - Türkiye Açık Arşivi Hakkında


Aperta Nedir?

Aperta Türkiye Açık Arşivi, araştırmacılar tarafından güncel olarak oluşturulan araştırma verilerini standart bir veri yapısında tutan, araştırmacılar tarafından veri yüklemelerinin yapılabildiği bir platformdur.

Aperta'nın Amacı

Üniversiteler ve kamu kurumlarında çalışan araştırmacıların verilerinin uzun süreli saklanmasını, korunmasını, yönetilebilmesini, taranabilmesini ve ücretsiz erişime açılmasını sağlayan Aperta, ulusal bir veri deposu olma gayreti ile oluşturulmuştur ve araştırmacıların gerekli kaynaklara adil bir şekilde erişebilmesini sağlamak için açık erişime sahip yayınların, verilerin ve yazılımların paylaşılmasını hedeflemektedir.

Aperta Türkiye Açık Arşivi, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin (Aperta) kapsamının genişletilerek araştırmacılara açılmış versiyonudur.

Aperta Ne Anlama Geliyor?

http://latin-dictionary.net/search/latin/aperta adresine göre “aperta” kelimesinin anlamı:

  1. açık (hava)
  2. açık sözlü/anlaşılır/beyan
  3. açık/kamuya açık/ücretsiz
  4. açığa çıkarılmış/açığa çıkmış/açılmış

Aperta'nın Kapsamı

Aperta Türkiye Açık arşivi bir veri deposu olmak üzere tasarlanmıştır. Ücretsiz DOI desteği ile araştırma veri setlerinizi kolayca ve güvenle yükleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK projelerinden üretilen tüm araştırma çıktıları da kabul edilmektedir.