Bütünlük ve Özgünlük


  • Aperta, yetkilendirme mekanizmaları ile kaynaklara yetkisiz erişimi ve/veya manipülasyonu engeller

  • Aperta, dosya bütünlüğü ve içerik kontrol mekanizmaları ile desteklenen formatlardaki dosyaların sağlamlığını ve bütünlüğünü kontrol eder.

  • Aperta, üzerindeki kayıtların ve üst verilere ait değişikliklerin kaydını tutar.

  • Aperta, üzerindeki kayıtların versiyonlanmasına ve yeni versiyonlarının yaratılmasını destekler.

  • Aperta, üzerindeki kayıtların provenans bilgilerini tutar.