Dergi makalesi Açık Erişim

DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

   Özer, Bayram; Gelen, İsmail; Duran, Volkan

Öğretmenler deneyim sahibi oldukça sorunlarını daha kolay çözebilmektedir. Deneyimsiz öğretmenlerin sınıftaki problemler konusunda daha fazla şikâyetçi oldukları görülmektedir. Bu anlamda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin sık yaptıkları bazı davranışlar ve hatalar vardır. Bu davranışlar ve hatalar belirlendiği taktirde eğitim fakültelerinin programlarında özellikle bu tür hataların giderilmesine yönelik güncellemeler yapılabilir. Bu amaçla araştırmanın amacı eğitim fakültelerinden yeni mezun olan ve mesleğinin ilk yıllarında bulunan, mesleki deneyimi az olan öğretmenlerin sınıf içerisinde sıklıkla yaptıkları davranışları saptamak ve bunların içerisinden hangilerinin öğretmen adaylarına göre hata olarak algılandığını tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bunun için ilk aşaması iki sorudan oluşan anket ikinci aşaması ise 10 kişiden oluşan öğretmen adayıyla yüz yüze görüşme şeklinde olmak üzere nitel yöntemlerle yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, olasılıksız örneklem seçme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem seçme yöntemiyle seçilmiştir. Anket deneyimsiz öğretmenlerin en sık yaptığı davranış ve hatalar konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini, iki adet açık uçlu soru ile almayı amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Deneyimsiz öğretmenlerin sık yaptığı davranışlarda frekansı en yüksek olan tema iletişim ve öğretim süreci ile ilgili iken, sık yaptığı hatalarda frekansı en yüksek olan tema mesleğe uyum ve öğretim süreci ile ilgilidir. Diğer hatalar ise, iletişim kuramama, derse hazırlıksız gelme, aşırı sert ya da yumuşak davranma, öğrencileri sık sık uyarmak, tarafsızlığını kaybetmek, sürekli aynı yöntemle ders anlatmak, slayta ve ders kitabına bağlı kalmak gibi özetlenebilir.

Teachers can easily solve problems as they become more experienced. Novice teachers are more complainant about problems in the classroom. The underlying reason is that novice teachers do not have enough experience to solve problems regarding classroom management. Teachers with adequate experience ensure problems to be solved easily in the classroom, by this means we can say that the quality of the education rises. Because, there is a significance difference between teachers’ experiences and students’ learning. To summarize, there are some behaviours and mistakes that beginner teachers do. In this respect, the aim of this research is to determine novice teachers behaviours in the classroom, and to detect which of these behaviours are perceived as mistakes among novice teachers. This research is a descriptive study in survey model. The data collection tool is developed by the researchers. Questionnaire with 2 open ended questions is aimed to detect student teachers’ views about novice teacher behaviours and mistakes. Questionnaire with two questions are asked to 10 people through face to face interview. Data analysis is done by content analysis method which is among one of the qualitative data analysis methods. First of all, views of novice teachers regarding common mistakes are analysed. 4 themes are emerged namely classroom management, teaching process, vocational adjustment and vocational commitment including sub categories. The highest frequency of novice teachers’ behaviours is in the theme of communication and teaching while the highest frequency of novice teachers’ mistakes is in the theme of vocational adjustment and teaching. Another common mistake of novice teachers are gathered in the theme of teaching with highest frequency of application sub category. The prominent statement of this subcategory is that teachers are not enough qualified for teaching competences. Classroom management is another theme of teachers’ mistakes. Objectivity is another issue which teacher trainees believe that teachers make mistakes about. Lastly, student teachers’ views about noive teachers’ mistakes are about vocational adjustment. Novice teachers’ are not very good at controlling their excitement and feelings, and they do mistakes about these issues.

Dosyalar (253.8 kB)
Dosya adı Boyutu
-ZER_et_al-2016-Elektronik_Sosyal_Bilimler_Dergisi.pdf
md5:4b29e6ccba32465587a1c13667c97c47
253.8 kB İndir
49
42
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4949
İndirme 4242
Veri hacmi 10.7 MB10.7 MB
Tekil görüntülenme 4040
Tekil indirme 3636

Alıntı yap