Tez Açık Erişim

Yeni Gerçekçilik ve Türk Sinemasında Gerçekçilik

Yılmaz, Hasan Ramazan


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Yılmaz, Hasan Ramazan</dc:creator>
 <dc:date>2011-07-17</dc:date>
 <dc:description>ÖZET

 

Sinemayı varoluşu itibariyle bir sanat olarak sınıflandıran, özel tarihsel bağlamları içindeyse bir “toplumsal sanat” olarak değerlendiren iki sinema akımı; İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Toplumsal Gerçekçi Türk Sineması ele alınarak, akımların sinema görüntüsünün göstergebilimsel sınıflandırmalarından “belirtisel gösterge” fonksiyonuyla paralel olan yapıları incelenmiştir. Sanatta gerçekçilik, sinema teorisinde gerçekçilik ve biçimcilik tartışmalarının değerlendirildiği çalışmada, “ulusal” sinemalar olarak İtalyan ve Türk sinemalarının gelişim süreçleri incelenerek akımların oluşumlarına etkileri tespit edilmek istenmiştir. İki akımın içerik, film dili ve estetiği bağlamındaki niteliklerinin, “gerçeğin ortaya çıkarılması” yönündeki sinematografik yaklaşımı merkeze alma çabalarıyla olan uyumları önemli tespitler arasındadır. Çalışma, özellikle Yeni Gerçekçilik’te kendini gösteren, anaakım klasik-gerçekçi film dilinden ayrışarak içerik ve film dili bağlamında kurulan özgün yapının, sinema görüntüsünün belirtisel gösterge fonksiyonu doğrultusunda ortaya çıkışına yoğunlaşmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Yeni Gerçekçilik, Toplumsal Gerçekçilik, Belirtisel Gösterge, Sinema, Sanat

 

ABSTRACT

 

This study investigates two cinema movements which categorize cinema existentially as an art and in consideration of special historical concept as a social art. Italian Neo-realism’s and Social Realist Turkish cinema’s parallel structure with “index sign” function of semiotic categorization of cinematic image was discussed. Realism in art, realism and formalism in film theories has been evaluated. As national cinemas, Italian and Turkish cinemas’ effects in the being processes of movements has been detected. The accordance between cinematographic approach of “discovering reality” and the characters of content, film language and aesthetic in two movements are signed one of the important detections. The study focuses two major cases, one of them is the original structure that especially shows itself in Neo-realism and was build in context of cinematic content, film language and the second one is the “index sign” function of cinematic image which is in the being processes of this original structure.

 

Keyword: Neo Realism, Social Realism, Index Sign, Cinema, Art</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/228082</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228082</dc:identifier>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</dc:rights>
 <dc:subject>Yeni Gerçekçilik</dc:subject>
 <dc:subject>Toplumsal Gerçekçilik</dc:subject>
 <dc:subject>Belirtisel Gösterge</dc:subject>
 <dc:subject>Sinema</dc:subject>
 <dc:subject>Sanat</dc:subject>
 <dc:title>Yeni Gerçekçilik ve Türk Sinemasında Gerçekçilik</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
 <dc:type>publication-thesis</dc:type>
</oai_dc:dc>
467
338
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 467467
İndirme 338338
Veri hacmi 185.0 MB185.0 MB
Tekil görüntülenme 383383
Tekil indirme 308308

Alıntı yap