Diğer Açık Erişim

4008 Proje Başvuru Kaynakça

SONAY SERPİL ALPDOĞAN


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228343</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>SONAY SERPİL ALPDOĞAN</creatorName>
   <affiliation>ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>4008 Proje Başvuru Kaynakça</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-30</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Other"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228343</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228342</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;4008 PROJE BAŞVURUSUNDA KULLANILAN KAYNAKLARI İ&amp;Ccedil;ERMEKTEDİR.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
64
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 1717
Veri hacmi 779.7 kB779.7 kB
Tekil görüntülenme 4848
Tekil indirme 1717

Alıntı yap