Sunum Açık Erişim

Çayda (Camellia Sinensis L.) Florür Düzeyi ve Önemi: Genel Değerlendirme

Oruç, Nazmi


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.227929</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Oruç, Nazmi</creatorName>
   <givenName>Nazmi</givenName>
   <familyName>Oruç</familyName>
   <affiliation>Eskisehir Environmentai Protection Association (NGO)</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Çayda (Camellia Sinensis L.) Florür Düzeyi Ve Önemi: Genel Değerlendirme</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Çay, Florür</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-08-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227929</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.227928</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;; D&amp;uuml;nyada olduğu gibi T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de de sudan sonra en &amp;ccedil;ok t&amp;uuml;ketilen sıvı &amp;ccedil;ay, T&amp;uuml;rkiye kişi başına yılda 3.5 kg/&amp;ccedil;ay t&amp;uuml;ketimi ile D&amp;uuml;nyada ilk sırada. Flor&amp;uuml;rce &amp;ccedil;ok zengin olan &amp;ccedil;ayın aşırı t&amp;uuml;ketiminin sağlığa etkisine dikkat &amp;ccedil;ekmek&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
453
35
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 453453
İndirme 3535
Veri hacmi 270.6 MB270.6 MB
Tekil görüntülenme 232232
Tekil indirme 3131

Alıntı yap