Dergi makalesi Açık Erişim

Kendi Özel Arşivindeki Belgelere Göre Maraş'ın Tanınmış Simalarından Hasan Refet Efendi

   Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son dönem âlimlerinden, Maraş Milli Mücadele kahramanı, İstiklal Madalyası sahibi, Hasan Refet Efendi’nin biyografisi ele alınmıştır. “İlyaszade” adıyla tanınmış bir aileye mensup olan Hasan Refet Efendi eğitimini Maraş'ta tamamladı. Vaizlik ve müderrislik yapan Hasan Refet Efendi, İttihat ve Terakki’nin Maraş’ta kuruluşunda kurucu başkan olarak görev yapar. Maraş’ın Fransızlar tarafından işgali aşamasında, Maraş Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını yapmıştır. Şehrin savunmasında görev almış, gerekli mahalli teşkilatlanma, para, silah, cephane vb. konularda önemli hizmetler yerine getirmiştir. Mebus olduğu dönemde de Antep mücadelesine bilfiil iştirak etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclis’inde, 1920-1922 yılları arasında Maraş Mebusu olarak görev yapmıştır. Bu döneme ait evrakların içerisinde; meclise seçilmesi, göreve başlaması, meclis komisyon çalışmaları ve mebusluğu bıraktıktan sonra tekrar Maraş Müftülüğüne tayini ile ilgili yazılı evraktan günümüze intikal eden belgeler yer almaktadır. Hasan Refet Efendi’nin şahsi evrakından günümüze intikal eden belgeler değerlendirilmek suretiyle Refet Efendinin yaşamına dair şimdiye kadar pek az bilinenler ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Dosyalar (1.4 MB)
Dosya adı Boyutu
10.33437-ksusbd.700972-999054.pdf
md5:7b639ebfbc435438304af9c0e87b0660
1.4 MB İndir
73
53
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 73
İndirme 53
Veri hacmi 72.2 MB
Tekil görüntülenme 49
Tekil indirme 47

Alıntı yap