Veri seti Açık Erişim

TR201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon

Alkoçlar , Erdal Can; Yeşil, Metehan


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nmm##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228340</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">dataset</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228341</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yeşil, Metehan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-30</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228341</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220630045350.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4289-620X</subfield>
  <subfield code="a">Alkoçlar , Erdal Can</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">TR201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228341</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">130707</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228341/files/2013_05054 2.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:c90e9f50f27cb9658f3dbea12f402725</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">TR201305054B</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;ANTİVİRAL KULLANIMA Y&amp;Ouml;NELİK&amp;nbsp;BİR KOMPOZİSYON&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Teknik Alan&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluş,&amp;nbsp;antiviral kullanıma y&amp;ouml;nelik&amp;nbsp;bir&amp;nbsp;kompozisyon ile ilgilidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tekniğin Bilinen Durumu&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde&amp;nbsp;antiviraller&amp;nbsp;&lt;a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs%20/o%20Vir%C3%BCs"&gt;vir&amp;uuml;s&lt;/a&gt;&amp;nbsp;enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral&amp;nbsp;&lt;a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Enfeksiyon%20/o%20Enfeksiyon"&gt;enfeksiyonun&lt;/a&gt;kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yine g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde,&amp;nbsp;var&amp;nbsp;olan antiviral&amp;nbsp;terapiler vir&amp;uuml;slerin kendini kopyalama kabiliyetlerini ve RNA dan DNA sentezleme kabiliyetlerini d&amp;uuml;zenleyen enzimleri baskılayarak vir&amp;uuml;s&amp;uuml;n kendisinden ziyade sebep&amp;nbsp;olduğusemptomları ge&amp;ccedil;ici olarak baskılamaya y&amp;ouml;nelik metotlardır.Bu bileşenler kalıcı bir &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m sunamadığı gibi&amp;nbsp;vir&amp;uuml;s&amp;uuml;n&amp;nbsp;bu ajanlara karşı orta vadede&amp;nbsp;geliştirdiğitoleranstan dolayı etkisiz hale gelmektedirler.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yine,&amp;nbsp;EP19990203128 no&amp;rsquo;lu, &amp;ldquo;Antiviral bileşimler&amp;rdquo; başlıklı buluş, bir viral enfeksiyona&amp;nbsp;yakalanmış&amp;nbsp;olan bir memeliye, &amp;ouml;zellikle bir insana uygulanabilen farmas&amp;ouml;tik antiviral&amp;nbsp;bileşikleri&amp;nbsp;bileşimleri&amp;nbsp;ile ilgilidir. Bu&amp;nbsp;bileşimler&amp;nbsp;bir veya daha fazla antiviral&amp;nbsp;bileşik&amp;nbsp;ve bir veya daha fazla uygun suda &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;nebilir polimer i&amp;ccedil;eren bir&amp;nbsp;karışımıneriyik halinde&amp;nbsp;sıkılması&amp;nbsp;ve&amp;nbsp;ardından&amp;nbsp;bahsedilen eriyik halinde&amp;nbsp;sıkılmış&amp;nbsp;karışımın&amp;nbsp;&amp;ouml;ğ&amp;uuml;t&amp;uuml;lmesi&amp;nbsp;ile elde edilebilen&amp;nbsp;par&amp;ccedil;acıkları&amp;nbsp;i&amp;ccedil;erir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sonu&amp;ccedil; olarak&amp;nbsp;antiviral kullanıma y&amp;ouml;nelik&amp;nbsp;bir kompozisyona&amp;nbsp;olan gereksinimin varlığı ve mevcut &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin yetersizliği ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun Amacı&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak &amp;uuml;zere buluşun bir amacı,&amp;nbsp;nitrik oksit &amp;uuml;retimindeki doku se&amp;ccedil;ici artış sayesinde (&amp;ouml;zellikle viral enfeksiyona maruz dokularda) vir&amp;uuml;s&amp;uuml;n kendi yapısına ve işlevine kalıcı&amp;nbsp;tahribat verebilmesidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun bir diğer amacı,&amp;nbsp;vir&amp;uuml;slerin DNA sentez kabiliyetleri ve sentezledikleri&amp;nbsp;DNA&amp;rsquo;yı &amp;nbsp;hen&amp;uuml;z ele ge&amp;ccedil;iremedikleri sağlıklı h&amp;uuml;crelere aktarma yetilerini etkin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de engellemesidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun bir diğer amacı,&amp;nbsp;TH1 bağışıklık tepkisini geliştirerek h&amp;uuml;cre işi bağışıklığı desteklemesidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yukarıdaki avantajları elde etmek &amp;uuml;zere&amp;nbsp;buluş,&amp;nbsp;antiviral kullanıma y&amp;ouml;nelik, 1-protopanakstriol, metilpanaksadiol, metilprotobiosit&amp;nbsp;i&amp;ccedil;eren gruptan se&amp;ccedil;ilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşiminden elde edilen bir kompozisyondur.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun yapısal ve karakteristik &amp;ouml;zellikleri ve t&amp;uuml;m avantajları aşağıda verilen detaylı a&amp;ccedil;ıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu detaylı a&amp;ccedil;ıklama g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;ne alınarak yapılması gerekmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
 </datafield>
</record>
64
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 3030
Veri hacmi 3.9 MB3.9 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 2929

Alıntı yap