Veri seti Açık Erişim

TR201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon

Alkoçlar , Erdal Can; Yeşil, Metehan


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Alkoçlar , Erdal Can</dc:creator>
 <dc:creator>Yeşil, Metehan</dc:creator>
 <dc:date>2022-06-30</dc:date>
 <dc:description>ANTİVİRAL KULLANIMA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

 

Teknik Alan

 

Buluş, antiviral kullanıma yönelik bir kompozisyon ile ilgilidir. 

 

 

Tekniğin Bilinen Durumu

 

Günümüzde antiviraller virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonunkontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.

 

Yine günümüzde, var olan antiviral terapiler virüslerin kendini kopyalama kabiliyetlerini ve RNA dan DNA sentezleme kabiliyetlerini düzenleyen enzimleri baskılayarak virüsün kendisinden ziyade sebep olduğusemptomları geçici olarak baskılamaya yönelik metotlardır.Bu bileşenler kalıcı bir çözüm sunamadığı gibi virüsün bu ajanlara karşı orta vadede geliştirdiğitoleranstan dolayı etkisiz hale gelmektedirler.

 

Yine, EP19990203128 no’lu, “Antiviral bileşimler” başlıklı buluş, bir viral enfeksiyona yakalanmış olan bir memeliye, özellikle bir insana uygulanabilen farmasötik antiviral bileşikleri bileşimleri ile ilgilidir. Bu bileşimler bir veya daha fazla antiviral bileşik ve bir veya daha fazla uygun suda çözünebilir polimer içeren bir karışımıneriyik halinde sıkılması ve ardından bahsedilen eriyik halinde sıkılmış karışımın öğütülmesi ile elde edilebilen parçacıkları içerir. 

 

Sonuç olarak antiviral kullanıma yönelik bir kompozisyona olan gereksinimin varlığı ve mevcut çözümlerin yetersizliği ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.

 

 

 

Buluşun Amacı

 

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, nitrik oksit üretimindeki doku seçici artış sayesinde (özellikle viral enfeksiyona maruz dokularda) virüsün kendi yapısına ve işlevine kalıcı tahribat verebilmesidir. 

 

Buluşun bir diğer amacı, virüslerin DNA sentez kabiliyetleri ve sentezledikleri DNA’yı henüz ele geçiremedikleri sağlıklı hücrelere aktarma yetilerini etkin ölçüde engellemesidir. 

 

Buluşun bir diğer amacı, TH1 bağışıklık tepkisini geliştirerek hücre işi bağışıklığı desteklemesidir. 

 

Yukarıdaki avantajları elde etmek üzere buluş, antiviral kullanıma yönelik, 1-protopanakstriol, metilpanaksadiol, metilprotobiosit içeren gruptan seçilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşiminden elde edilen bir kompozisyondur.

 

Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen detaylı açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228341</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.48623/aperta.228341</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228341</dc:identifier>
 <dc:language>eng</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</dc:rights>
 <dc:subject>TR201305054B</dc:subject>
 <dc:title>TR201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>dataset</dc:type>
</oai_dc:dc>
64
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 3030
Veri hacmi 3.9 MB3.9 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 2929

Alıntı yap