Veri seti Açık Erişim

TR201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon

Alkoçlar , Erdal Can; Yeşil, Metehan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228341</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Alkoçlar , Erdal Can</creatorName>
   <givenName>Erdal Can</givenName>
   <familyName>Alkoçlar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4289-620X</nameIdentifier>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yeşil, Metehan</creatorName>
   <givenName>Metehan</givenName>
   <familyName>Yeşil</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Tr201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>TR201305054B</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-30</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Dataset"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228341</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228340</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;ANTİVİRAL KULLANIMA Y&amp;Ouml;NELİK&amp;nbsp;BİR KOMPOZİSYON&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Teknik Alan&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluş,&amp;nbsp;antiviral kullanıma y&amp;ouml;nelik&amp;nbsp;bir&amp;nbsp;kompozisyon ile ilgilidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tekniğin Bilinen Durumu&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde&amp;nbsp;antiviraller&amp;nbsp;&lt;a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs%20/o%20Vir%C3%BCs"&gt;vir&amp;uuml;s&lt;/a&gt;&amp;nbsp;enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral&amp;nbsp;&lt;a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Enfeksiyon%20/o%20Enfeksiyon"&gt;enfeksiyonun&lt;/a&gt;kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yine g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde,&amp;nbsp;var&amp;nbsp;olan antiviral&amp;nbsp;terapiler vir&amp;uuml;slerin kendini kopyalama kabiliyetlerini ve RNA dan DNA sentezleme kabiliyetlerini d&amp;uuml;zenleyen enzimleri baskılayarak vir&amp;uuml;s&amp;uuml;n kendisinden ziyade sebep&amp;nbsp;olduğusemptomları ge&amp;ccedil;ici olarak baskılamaya y&amp;ouml;nelik metotlardır.Bu bileşenler kalıcı bir &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m sunamadığı gibi&amp;nbsp;vir&amp;uuml;s&amp;uuml;n&amp;nbsp;bu ajanlara karşı orta vadede&amp;nbsp;geliştirdiğitoleranstan dolayı etkisiz hale gelmektedirler.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yine,&amp;nbsp;EP19990203128 no&amp;rsquo;lu, &amp;ldquo;Antiviral bileşimler&amp;rdquo; başlıklı buluş, bir viral enfeksiyona&amp;nbsp;yakalanmış&amp;nbsp;olan bir memeliye, &amp;ouml;zellikle bir insana uygulanabilen farmas&amp;ouml;tik antiviral&amp;nbsp;bileşikleri&amp;nbsp;bileşimleri&amp;nbsp;ile ilgilidir. Bu&amp;nbsp;bileşimler&amp;nbsp;bir veya daha fazla antiviral&amp;nbsp;bileşik&amp;nbsp;ve bir veya daha fazla uygun suda &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;nebilir polimer i&amp;ccedil;eren bir&amp;nbsp;karışımıneriyik halinde&amp;nbsp;sıkılması&amp;nbsp;ve&amp;nbsp;ardından&amp;nbsp;bahsedilen eriyik halinde&amp;nbsp;sıkılmış&amp;nbsp;karışımın&amp;nbsp;&amp;ouml;ğ&amp;uuml;t&amp;uuml;lmesi&amp;nbsp;ile elde edilebilen&amp;nbsp;par&amp;ccedil;acıkları&amp;nbsp;i&amp;ccedil;erir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sonu&amp;ccedil; olarak&amp;nbsp;antiviral kullanıma y&amp;ouml;nelik&amp;nbsp;bir kompozisyona&amp;nbsp;olan gereksinimin varlığı ve mevcut &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlerin yetersizliği ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun Amacı&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak &amp;uuml;zere buluşun bir amacı,&amp;nbsp;nitrik oksit &amp;uuml;retimindeki doku se&amp;ccedil;ici artış sayesinde (&amp;ouml;zellikle viral enfeksiyona maruz dokularda) vir&amp;uuml;s&amp;uuml;n kendi yapısına ve işlevine kalıcı&amp;nbsp;tahribat verebilmesidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun bir diğer amacı,&amp;nbsp;vir&amp;uuml;slerin DNA sentez kabiliyetleri ve sentezledikleri&amp;nbsp;DNA&amp;rsquo;yı &amp;nbsp;hen&amp;uuml;z ele ge&amp;ccedil;iremedikleri sağlıklı h&amp;uuml;crelere aktarma yetilerini etkin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de engellemesidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun bir diğer amacı,&amp;nbsp;TH1 bağışıklık tepkisini geliştirerek h&amp;uuml;cre işi bağışıklığı desteklemesidir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yukarıdaki avantajları elde etmek &amp;uuml;zere&amp;nbsp;buluş,&amp;nbsp;antiviral kullanıma y&amp;ouml;nelik, 1-protopanakstriol, metilpanaksadiol, metilprotobiosit&amp;nbsp;i&amp;ccedil;eren gruptan se&amp;ccedil;ilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşiminden elde edilen bir kompozisyondur.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buluşun yapısal ve karakteristik &amp;ouml;zellikleri ve t&amp;uuml;m avantajları aşağıda verilen detaylı a&amp;ccedil;ıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu detaylı a&amp;ccedil;ıklama g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;ne alınarak yapılması gerekmektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
64
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 3030
Veri hacmi 3.9 MB3.9 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 2929

Alıntı yap