Dergi makalesi Açık Erişim

Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl)

Akkaş, İsmail


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20211027110015.0</controlfield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Troas, Parion, Yamaç Hamamı, Roma, Erken Bizans, Amphora</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2744-3202</subfield>
  <subfield code="a">Akkaş, İsmail</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228032</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">178-243</subfield>
  <subfield code="p">Arkhaia Anatolika / Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">3</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-arkeoloji-yayinlar-toplulugu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Troas B&amp;ouml;lgesi&amp;rsquo;nin kuzeyindeki Parion Antik Kenti, bug&amp;uuml;nk&amp;uuml; &amp;Ccedil;anakkale ili, Biga il&amp;ccedil;esi sınırları&lt;br&gt;
i&amp;ccedil;erisindeki Kemer K&amp;ouml;y&amp;uuml;&amp;rsquo;nde yer almaktadır. Parion, coğrafi ve stratejik konumunun yanı sıra &amp;ouml;nemli bir ticaret&lt;br&gt;
limanına sahip olması gibi &amp;ouml;zellikleri sayesinde &amp;ccedil;ağlar boyunca b&amp;ouml;lgedeki egemen g&amp;uuml;&amp;ccedil;lerin ilgisini &amp;ccedil;eken&lt;br&gt;
kentlerden biri olmuştur. M&amp;Ouml; 8. y&amp;uuml;zyılda bir Grek kolonisi olarak kurulan Parion&amp;rsquo;a, Roma Cumhuriyet D&amp;ouml;nemi&lt;br&gt;
sonlarında, Romalı emekli askerler yerleştirilmiş ve kente Roma kolonisi stat&amp;uuml;s&amp;uuml; verilmiştir. Kentin bu stat&amp;uuml;s&amp;uuml;&lt;br&gt;
ekonomik olarak da gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamış, b&amp;ouml;ylece Parion antik kenti Kuzey Troas B&amp;ouml;lgesi&amp;rsquo;nde&lt;br&gt;
en fazla Romalı barındıran kentlerden biri olmuştur. Roma İmparatorluğu tarafından Roma koloni stat&amp;uuml;s&amp;uuml;&lt;br&gt;
verilmesi sonrasında kent, gerek b&amp;ouml;lge ticaretinde, gerekse siyasi ve askeri alanlarda s&amp;ouml;z sahibi olmuştur. Bunun&lt;br&gt;
doğal bir sonucu olarak Parion&amp;rsquo;da 2005 yılından bu yana ger&amp;ccedil;ekleştirilen kazılarda Roma D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;ne ait &amp;ouml;nemli&lt;br&gt;
arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır. Bu arkeolojik buluntu gruplarından biri de 2008-2019 yılları arası Yama&amp;ccedil;&lt;br&gt;
Hamamı kazılarında ele ge&amp;ccedil;en ticari amphora par&amp;ccedil;alarıdır. &amp;Ccedil;alışmamızda, yapıda bu yıllar arasında ele ge&amp;ccedil;en&lt;br&gt;
Roma ve Erken Bizans D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;ne ait ticari amphora buluntuları tanıtılmıştır. Bu d&amp;ouml;nemler i&amp;ccedil;indeki tabaka ve&lt;br&gt;
kontekstlerde 18 farklı ithal amphora grubu tespit edilmiştir. Bu ticari amphora grupları İtalya, Kuzey Afrika&lt;br&gt;
(Tunus), Ege Adaları, Batı Anadolu, G&amp;uuml;ney Karadeniz, Kilikia ve Levant gibi &amp;ouml;nemli &amp;uuml;retim merkezlerinden ithal&lt;br&gt;
edilmiştir. Parion Yama&amp;ccedil; Hamamı&amp;rsquo;nda ele ge&amp;ccedil;en ticari amphoralar, yapının inşa tarihi ve kullanım evrelerini&lt;br&gt;
desteklemesi a&amp;ccedil;ısından &amp;ouml;nemlidir. &amp;Ccedil;alışma kapsamında, Parion Yama&amp;ccedil; Hamamı&amp;rsquo;nın M&amp;Ouml; 1. y&amp;uuml;zyıl ortaları ile MS&lt;br&gt;
7. y&amp;uuml;zyılın ilk &amp;ccedil;eyreği arasına tarihlenen tabaka ve kontekstlerinde bulunan ticari amphoralar aracılığıyla hem&lt;br&gt;
yapıyla ilgili hem de ticari a&amp;ccedil;ıdan yeni verilere ulaşmak ama&amp;ccedil;lanmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-11-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.32949/Arkhaia.2020.21</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:111e1580b7e470cf4392d22c3bdb01b9</subfield>
  <subfield code="s">12471118</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/228032/files/Akkaş, İ. 2020-Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl).pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-arkeoloji-yayinlar-toplulugu</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:228032</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tsm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
</record>
101
64
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 101
İndirme 64
Veri hacmi 798.2 MB
Tekil görüntülenme 83
Tekil indirme 60

Alıntı yap