Dergi makalesi Açık Erişim

Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl)

   Akkaş, İsmail

Troas Bölgesi’nin kuzeyindeki Parion Antik Kenti, bugünkü Çanakkale ili, Biga ilçesi sınırları
içerisindeki Kemer Köyü’nde yer almaktadır. Parion, coğrafi ve stratejik konumunun yanı sıra önemli bir ticaret
limanına sahip olması gibi özellikleri sayesinde çağlar boyunca bölgedeki egemen güçlerin ilgisini çeken
kentlerden biri olmuştur. MÖ 8. yüzyılda bir Grek kolonisi olarak kurulan Parion’a, Roma Cumhuriyet Dönemi
sonlarında, Romalı emekli askerler yerleştirilmiş ve kente Roma kolonisi statüsü verilmiştir. Kentin bu statüsü
ekonomik olarak da gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamış, böylece Parion antik kenti Kuzey Troas Bölgesi’nde
en fazla Romalı barındıran kentlerden biri olmuştur. Roma İmparatorluğu tarafından Roma koloni statüsü
verilmesi sonrasında kent, gerek bölge ticaretinde, gerekse siyasi ve askeri alanlarda söz sahibi olmuştur. Bunun
doğal bir sonucu olarak Parion’da 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda Roma Dönemi’ne ait önemli
arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır. Bu arkeolojik buluntu gruplarından biri de 2008-2019 yılları arası Yamaç
Hamamı kazılarında ele geçen ticari amphora parçalarıdır. Çalışmamızda, yapıda bu yıllar arasında ele geçen
Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait ticari amphora buluntuları tanıtılmıştır. Bu dönemler içindeki tabaka ve
kontekstlerde 18 farklı ithal amphora grubu tespit edilmiştir. Bu ticari amphora grupları İtalya, Kuzey Afrika
(Tunus), Ege Adaları, Batı Anadolu, Güney Karadeniz, Kilikia ve Levant gibi önemli üretim merkezlerinden ithal
edilmiştir. Parion Yamaç Hamamı’nda ele geçen ticari amphoralar, yapının inşa tarihi ve kullanım evrelerini
desteklemesi açısından önemlidir. Çalışma kapsamında, Parion Yamaç Hamamı’nın MÖ 1. yüzyıl ortaları ile MS
7. yüzyılın ilk çeyreği arasına tarihlenen tabaka ve kontekstlerinde bulunan ticari amphoralar aracılığıyla hem
yapıyla ilgili hem de ticari açıdan yeni verilere ulaşmak amaçlanmıştır.

Dosyalar (12.5 MB)
Dosya adı Boyutu
Akkaş, İ. 2020-Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl).pdf
md5:111e1580b7e470cf4392d22c3bdb01b9
12.5 MB İndir
101
64
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 101
İndirme 64
Veri hacmi 798.2 MB
Tekil görüntülenme 83
Tekil indirme 60

Alıntı yap