Tez Açık Erişim

Genotip ve çevre faktörlerinin asmada (Vitis vinifera L. cvs.) doğal poliembriyoni üzerine etkileri

Bilir, Mehmet


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20211026140506.0</controlfield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Asma (Vitis vinifera L.)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tohum</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">çimlenme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">poliembriyoni</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">haploidi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">genotip</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">çevresel faktörler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">thesis</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1659-4483</subfield>
  <subfield code="a">Bilir, Mehmet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2002-03-08</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yüksek Lisans Tezi
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:22e708da04a476455af9a207e9359ec3</subfield>
  <subfield code="s">3854313</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/228030/files/poliembriyoni (1).pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:228030</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.13140/RG.2.2.32778.49600/1</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Poliembriyoni, t&amp;uuml;m Angiosperm&amp;rsquo;lerde olduğu gibi asmada da haploidinin doğal kaynağıdır. Bu sebeple araştırıcıların ilgi kaynağı olmuştur. Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;uuml;lkemizin &amp;ouml;nemli şaraplık &amp;ccedil;eşitlerinden Kalecik karası, Hasandede, Narince ve Emir &amp;ccedil;eşitleriyle literat&amp;uuml;rde yer alan, diğer poliembriyoni &amp;ccedil;alışmalarında başarılı sonu&amp;ccedil;lar verdiği bilinen yabancı k&amp;ouml;kenli Pinot noir &amp;ccedil;eşidinin poliembriyoni frekansı ve poliembriyoni &amp;uuml;zerinde genotip ve &amp;ccedil;evre fakt&amp;ouml;rlerinin etkileri araştırılmıştır. &amp;Ccedil;eşitlere bağlı olarak &amp;ccedil;imlenmiş tohumlar arasında %0.044 ile % 0.082 arasında doğal poliembriyoni frekansı tespit edilmiştir. En y&amp;uuml;ksek poliembriyoni oranı Emir &amp;ccedil;eşidinde %0.082 olarak g&amp;ouml;zlemlenirken, Hasandede&amp;rsquo;de % 0.044, Kalecik karası ve Pinot noir&amp;rsquo;de %0.049, Narince&amp;rsquo;de % 0.059 olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. &amp;Ccedil;eşitlerin tamamında g&amp;ouml;r&amp;uuml;len poliembriyoni frekansı % 0.057&amp;rsquo;dir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Farklı &amp;ccedil;imlendirme sıcaklıklarının poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkilerinin incelendiği denemede 24 &amp;deg;C ve 27 &amp;deg;C&amp;rsquo;de &amp;ccedil;imlendirilen tohumlarda daha fazla poliembriyoni g&amp;ouml;zlemlenmiştir. Farklı ana&amp;ccedil;ların poliembriyoniye etkilerinin araştırıldığı denemede 99 R anacı &amp;uuml;zerine aşılı Hasandede bitkilerinde en y&amp;uuml;ksek poliembriyoniye (% 0.216) ulaşılırken 5 BB&amp;rsquo;de % 0.147, 1103 P&amp;rsquo;de % 0.138 olarak tespit edilmiş, Kalecik karası&amp;rsquo;nın 5 BB anacı &amp;uuml;zerine aşılı olanlarında % 0.088 ve 1103 P anacı &amp;uuml;zerindekilerde ise % 0.044 oranında poliembriyoni g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Omca yaşlarının poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkilerinin incelendiği denemede gen&amp;ccedil;( 5 yaş) omcalarda hi&amp;ccedil; poliembriyoniye rastlanın azken, orta yaşlı (6-12 yaş) ve yaşlı (30 yaş) omcalarda birbirine yakın olmakla birlikte % 0.10 ve % 0.09 oranlarında poliembriyoni g&amp;ouml;zlemlenmiştir. Ekolojik farklılığın poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkisi tam olarak ortaya konamazken, yıllara g&amp;ouml;re iklimsel değişikliğin etkisinin incelendiği denemelerde iklimsel değişikliklerin poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkili olduğu saptanmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Haploidinin ortaya konulması amacıyla yapılan kromozom sayım &amp;ccedil;alışmalarında ise yeterli sayıda poliembriyonik bitki oluşmadığı i&amp;ccedil;in net sonu&amp;ccedil;lar elde edilememiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228030</controlfield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Genotip ve çevre faktörlerinin asmada (Vitis vinifera L. cvs.) doğal poliembriyoni üzerine etkileri</subfield>
 </datafield>
</record>
78
35
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 78
İndirme 35
Veri hacmi 134.9 MB
Tekil görüntülenme 65
Tekil indirme 32

Alıntı yap