Dergi makalesi Açık Erişim

KÜTAP TD.2.KONUT ÜRETİM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖRNEKLEME ESASLARININ BELİRLENMESİ

Adam, Mehmet; Aktüre, T


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.81043/aperta.109978</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Adam, Mehmet</creatorName>
   <givenName>Mehmet</givenName>
   <familyName>Adam</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Aktüre, T</creatorName>
   <givenName>T</givenName>
   <familyName>Aktüre</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kütap Td.2.Konut Üreti̇m Tekni̇kleri̇ni̇n Siniflandirilmasi Ve Örnekleme Esaslarinin Beli̇rlenmesi̇</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>1977</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">1977-01-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/109978</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.81043/aperta.2778</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by">Creative Commons Attribution</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Yer no:69 Demirbaş no: 26&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
194
100
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 194191
İndirme 10099
Veri hacmi 2.6 GB2.6 GB
Tekil görüntülenme 162161
Tekil indirme 7373

Alıntı yap

Paylaş