Dergi makalesi Açık Erişim

KÜTAP TD.2.KONUT ÜRETİM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖRNEKLEME ESASLARININ BELİRLENMESİ

Adam, Mehmet; Aktüre, T


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/109978", 
 "abstract": "<p>Yer no:69 Demirba\u015f no: 26</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Adam", 
   "given": " Mehmet"
  }, 
  {
   "family": "Akt\u00fcre", 
   "given": " T"
  }
 ], 
 "id": "109978", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    1977, 
    1, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "publisher": "Aperta", 
 "title": "K\u00dcTAP TD.2.KONUT \u00dcRET\u0130M TEKN\u0130KLER\u0130N\u0130N SINIFLANDIRILMASI VE \u00d6RNEKLEME ESASLARININ BEL\u0130RLENMES\u0130", 
 "type": "article-journal"
}
194
100
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 194191
İndirme 10099
Veri hacmi 2.6 GB2.6 GB
Tekil görüntülenme 162161
Tekil indirme 7373

Alıntı yap

Paylaş