İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

Yeni çalışma yükle

Topluluk Bilgileriİnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) Uluslararası yayım yapan hakemli akademik bir dergidir. Dergi, Türkiye ve dünyada bilime katkıda bulunmayı ve özgün eserleri akademik süzgeçten geçirdikten sonra kâr amacı gütmeden yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda makale sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Topluluk yöneticisi:
Mehmet Nuri ŞANDA
Yönetim politikası:
İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kültür-Sanat ve Dil alanındaki çalışmalarını kapsamaktadır. Dergiye gönderilecek çalışmalar yukarıda belirtilen alanlar dâhilinde olmalıdır. Ayrıca çalışmaların akademik standartlara uygun, orijinal ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. — İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır. Yayın Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda özel sayılar da yayımlanabilmektedir. — Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler tarafından incelenmektedir. Yayıma uygun bulunanlar editörler tarafından “Kör Hakemlik” ilkesi doğrultusunda iki ayrı hakeme yönlendirilmektedir. Hakem onayını alan ve yayım sürecini başarılıyla tamamlayan çalışmalar bekletilmeksizin mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir. — İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi an itibariyle açık erişim (open access) olup E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çalışmaların ilerleyebilmesi için Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi‘nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar Turnitin İntihal Tespit Programı ile taranmaktadır. Makalelerin intihal oranı % 25’i geçmemelidir. Bu oranı geçen makaleler reddedilerek yazar(lar)ına iade edilir. Makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.
Oluşturulma tarihi:
07/05/2022
Harmanlama bilgileri:
OAI-PMH arayüzü